KURS SĘDZIOWSKI

2014-05-30 09:38:00 - admin

Komisja Sędziowska Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej w Gdańsku informuje o kursie
na sędziego piłki ręcznej.
Wszystkie osoby zgłaszające akces uczestnictwa proszone są o zgłoszenie w formie elektronicznej
na adres: arbiter7@o2.pl lub też winny zgłosić się osobiście w dniu 10.06.2014r. (wtorek)
o godz.17,30 w Pomorskiej Federacji Sportu w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 51. 
1. Koszt kursu: 150 zł - płatne na pierwszych zajęciach (w cenę wliczone są: materiały 
dydaktyczne, przepisy gry, kartki, emblemat).
2. Wymagania wobec kandydatów: wiek 16 - 30 lat, wykształcenie, co najmniej średnie 
(nie dotyczy uczniów szkół średnich), dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej (w przypadku czynnych 
zawodników – aktualna karta zdrowia zawodnika). 
 
Łączę sportowe pozdrowienia 
Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PWZPR w Gdańsku
Piotr Wojdyr
    © Pomorski Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej - PWZPR - PomorskiWZPR.pl